Comfortabel en energiezuinig wonen Energiewacht regelt alles van A tot Z

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door Energiewacht met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Energiewacht uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

 
Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Energiewacht en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Energiewacht.
 

 

PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING  ENERGIEWACHT

Lees hier de privacyverklaring van Energiewacht

Wij zijn Energiewacht

Energiewacht Groep, Energiewacht en Geas Energiewacht gaan samen verder als één bedrijf onder één naam.

Sluiten