Maatregelen omtrent Coronavirus

Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen

Laatste update 2 april 2020

Vrijdag 27 maart hebben de Rijksoverheid, Bouwend Nederland en Techniek Nederland het protocol ‘veilig samen doorwerken’ gepresenteerd. In samenspraak met het RIVM en de vakbonden is dit protocol tot stand gekomen. Ook bij ons staat de gezondheid van u en van onze medewerkers voorop, daarom verbinden wij ons volledig aan dit protocol.

 

Lees hier het protocol 'veilig samen doorwerken'


Vanuit onze rol als service-organisatie willen wij onze zorgplicht zo lang mogelijk nakomen. Daarom zijn de volgende, maximale (hygiëne)maatregelen bij ons van kracht:

 

 • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven thuis.
 • Wanneer een medewerker zelf niet ziek is, maar een familielid wel, dan blijft de medewerker thuis.
 • Binnendienstmedewerkers die niet ziek zijn, werken zoveel mogelijk thuis. Op die manier maken we ruimte voor de fysieke werkplekspreiding van medewerkers die niet in de gelegenheid zijn thuis te werken. 
 • Vergaderingen worden zo veel mogelijk digitaal gehouden.
 • Fysieke vergaderingen worden beperkt tot maximaal 4 personen. Bij deze vergaderingen houden we rekening met een afstand van 1,5 meter. 
 • Er vindt geen gezamenlijke lunch plaats.
 • Wij organiseren geen grote gezamenlijke bijeenkomsten op ons kantoor. Ook bezoeken wij zelf geen externe gezamenlijke bijeenkomsten.


Onderhoudsafspraken

Alle geplande afspraken worden uitgevoerd, met twee uitzonderingen;

 

 • Wanneer een klant bezwaar heeft om ons binnen te laten, plannen we een afspraak op een later moment
 • Voor we de klanten bezoeken, screenen we via de verschillende communicatiemomenten of er bezwaren zijn om de klant te bezoeken.
 • Wanneer de monteur bij de klant is, vraagt hij nogmaals of er personen zijn met ziekteverschijnselen op het adres.
 • Wanneer er personen zijn met ziekteverschijnselen op het adres, plannen we een afspraak op een later moment

 

Storingen

Wanneer er een storing bij ons binnenkomt, vragen we vooraf naar de urgentie van de storing;

 

 • Is er sprake van urgentie (veiligheids- of gezondheidsissues) dan komen we direct in actie. Wij communiceren daarbij richting de klant dat deze op veilige afstand (minimaal anderhalve meter) moet blijven.
 • Wanneer de storing niet urgent is, komen wij niet direct langs, maar plannen een normale afspraak in.

Mochten er als gevolg van de coronacrisis redenen zijn waarom werkzaamheden zoals onderhoud bij u (voorlopig ) niet plaats kan vinden, bijvoorbeeld een zieke in huis, dan willen wij u dringend vragen om contact met ons op te nemen (088 200 8555).

Met bovenstaande maatregelen willen wij de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Wij hopen op uw begrip.