Comfortabel en energiezuinig wonen Energiewacht Groep regelt alles van A tot Z

Energiewacht Groep bundelt de krachten met Energiewacht en Geas Energiewacht – alle drie bekende service-organisaties van Essent in Noord-Oost Nederland. Daardoor groeien we naar een sterke, op verduurzaming gerichte multi-services onderneming, met de ambitie om marktleider te worden van Noord-Oost Nederland. Onze professionele en specialistisch opgeleide medewerkers helpen consumenten, zakelijke markt en overheid bij hun energietransitie. Dit doen wij door het aanbieden van en adviseren over energiebesparende en duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, verwarming en service & onderhoud. Kortom, wij voorzien in een totaalpakket aan energieoplossingen uitgevoerd door een top team aan medewerkers!
 

 

 

Energiewacht Groep: servicepartner van Essent 

Energiewacht Groep levert samen met Essent. Essent en haar servicepartners helpen u op weg met energiebesparende oplossingen voor in en rond het huis. Zo wordt uw huis een heerlijk thuis: energiezuinig én comfortabel. 

Essent levert méér dan alleen gas en stroom. U kunt bij de servicepartners van Essent terecht voor cv-ketels, maar ook voor energieproducten zoals isolatie, ventilatie, zonnepanelen en duurzame warmtepompen.

Daarnaast zorgen Essent en haar servicepartners voor onderhoud en service. Via Essent staat er altijd een lokale servicepartner voor u klaar met persoonlijke service en goed advies.

 

Lees meer

Ons werkgebied

Energiewacht Groep is werkzaam in Friesland, West-Overijssel, Zuid-Drenthe, Utrecht, de kop van Noord-Holland, Flevoland, Salland en Gelderland.

 

Wij hebben 6 vestigingen verspreid door dit gebied dus wij zijn altijd bij u in de buurt!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Energiewacht Groep wil een voorbeeld zijn in het gebruik van duurzame technologie voor het binnenklimaat. Daarom stimuleren we initiatieven op dit gebied en nemen we hierin het voortouw. Wij bieden diverse duurzame producten en diensten, zoals zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, energieadvies en isolatie. We werken mee aan projecten van lokale overheden om woningen naar een hoger energielabel te brengen. Enkele jaren geleden hebben we samen met onze overige partners van de franchise Samen met Essent meegewerkt aan een pilot voor HRE-ketels. Bij VV Berkum in Zwolle hebben we financieel bijgedragen aan een project waarbij zonnepanelen zijn geplaatst.

 

Een ander voorbeeld waarbij we rekening houden met duurzaamheid is bij de inkoop van auto’s, materialen en gebouwen. Daarnaast helpt ons planningsysteem bij het efficiënt plannen, waardoor onze monteurs  zo weinig mogelijk extra kilometers rijden. Waar mogelijk worden gebruikte toestellen en onderdelen gereviseerd. Ons drukwerk wordt gedrukt op FSC-papier. Ook bij onze medewerkers proberen wij de bewustwording van MVO te vergroten. Dit uit zich bijvoorbeeld in een steeds groter gebruik van e-mail in klantcommunicatie, waardoor minder papier wordt verbruikt.

 

Energiewacht Groep is een goede werkgever met betrekking tot het toepassen van sociaal beleid. Het bedrijf heeft goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en maakt geen onderscheid tussen mensen in loondienst en flexwerkers. We zorgen voor onze medewerkers. Op het gebied van ontwikkeling en opleiding investeren we in onze mensen, maar ook op het vlak van gezond zijn en blijven. Zo betalen we bijvoorbeeld mee aan psychologische hulp, maatschappelijk werk, speciale fysiotherapietrajecten. Voor iedere medewerker is er 50% korting mogelijk op een sportschoolabonnement en stimuleren we de deelname van medewerkers aan sportevenementen met ons interne sponsorprogramma ”Be fit”.

 

Energiewacht Groep draagt actief bij aan goede doelen, waaronder de stichtingen van Alpe d’Huzes, Mont Ventoux, het Ronald Mc Donald Kinderfonds en Vrienden van Frion.

 

Certificeringen Energiewacht Groep

Energiewacht Groep is gecertifieerd voor ISO 9001:2015.

Het onderhouden, adviseren, verkopen, verhuren, installeren en serviceverlening aan installaties ten behoeve van het binnenklimaat. 
Veiligheidskeuringen in woningen op het gebied van gas- en elektrische installaties.

Uitleg inhoud certificaten.
 
ISO 9001:2015 
ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. 

 

SCIOS
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert een kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties. De stichting heeft hiervoor het SCIOS-certificatiesysteem in het leven geroepen. Bezitters van een SCIOS-certificaat voeren onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit, zodanig dat aan de door de wetgever geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting wordt voldaan.

 

SKW EPA
Het EPA is ontwikkeld om de kennis bij de huurders, particuliere verhuurders, woningcorporaties en eigenaars van bestaande woningen over de energetische status van de woning te vergroten en daarmee uiteindelijk de toepassing van energiebesparende maatregelen in de bestaande gebouwde omgeving te stimuleren. Het EPA legt de energetische kwaliteit van de woning in een index vast. Op basis van deze gegevens stelt de adviseur een advies op over de energiebesparende maatregelen die uit het oogpunt van kosteneffectiviteit, wooncomfort en binnenmilieu en de specifieke wensen van de consument het beste kunnen worden genomen.

 

Techniek Nederland
Energiewacht Groep is aangesloten bij Techniek Nederland. Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Consumenten die een overeenkomst hebben afgesloten met Energiewacht Groep BV kunnen een beroep doen op de Gedragscodes voor overeenkomsten voor verwarmings- en warmwaterinstallaties voor consumenten, zoals die door het bestuur van destijds UNETO-VNI op 7 juni 2018 zijn vastgesteld.

De veiligheid van installaties in woningen is meer dan ooit onderwerp van gesprek. Staat ú er wel eens bij stil dat uw elektrotechnische installatie thuis een gevaar kan vormen, door alle apparatuur die er onderhand op is aangesloten? Dat de CV-ketel wellicht onder onveilige omstandigheden functioneert en zelfs zou kunnen ontploffen? Of dat stilstaand water in uw leidingen legionellabesmetting kan veroorzaken? Waarschijnlijk niet. En dat zijn nu typisch klussen waarbij het goed is om een vakman in de arm te nemen. Veiligheid is nog maar één aspect. Comfort is niet minder belangrijk. Een deskundig aangelegde installatie, of dat nu gas, water of elektriciteit is, maakt uw leven een stuk plezieriger. De Techniek Nederland-installateur beheerst de fijne kneepjes om alles uit uw installatie te halen. Of om energie te besparen. Die vakman die u in huis haalt, kent de laatste technieken.

 

F-gassen (STEK)
Binnen de koeltechnische branche is sinds 1 januari 2010 bedrijfscertificering volgens het F-gassenbesluit een wettelijke verplichting. F-gassen gecertificeerde bedrijven voldoen niet alleen aan deze verplichting, zij tonen ook aan dat kwaliteit, veiligheid, milieu en transparantie geborgd zijn in hun werk.  

 

BRL6000 deel 21

Onderhouden en beheren van warmtepompsystemen (bovengrondse deel van bodemenergiesystemen).

 

Erkend leerbedrijf
Zeker in deze tijd van technologische groei en nieuwe eisen die aan vakmensen worden gesteld, is kennis al snel verouderd. Voor een bedrijf is het up-to-date houden van het vakmanschap noodzakelijk om continuïteit te garanderen. Deze investering in werknemers kost tijd, maar verdient zich snel terug. De ervaring leert dat het bieden van goede opleidingsmogelijkheden resulteert in gemotiveerde vakmensen die graag bij ons bedrijf willen blijven werken. Zo blijft de specifieke kennis en ervaring binnen het bedrijf en kan bespaard worden op de kosten die nodig zijn om nieuwe werknemers te werven. Kenteq erkent de bedrijven uit de branches van installatie, metaal en elektrotechniek! Erkende leerbedrijven laten zien dat ze de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren. Deze uitstraling heeft uiteraard invloed op de manier waarop naar de bedrijfstak gekeken wordt en geldt voor branchegenoten als bewijs voor kwalitatief goede producten en diensten.