Energiewacht partner in uniek waterstofproject Wagenborgen Samen met Groninger Huis, Enexis en Intergas

Eerste woonwijk uit de jaren 70 gaat over op waterstof

Enexis Groep en woonstichting Groninger Huis starten een uniek project door een jaren 70 woonwijk in Wagenborgen (Groningen) aan te sluiten op een waterstofnetwerk. Van de 40 aangeschreven bewoners in deze wijk hebben bijna alle bewoners inmiddels toegezegd mee te willen doen aan dit project onder de naam WaterstofWijk Wagenborgen. Met dit project wordt aangetoond dat waterstof, naast restwarmte, groen gas en all-electric, één van de oplossingen voor aardgasvrij wonen is.

 

Het gebruik van waterstof voor het verwarmen van bestaande oudere woningen is een techniek die wereldwijd nog in de kinderschoenen staat. In opdracht van Groninger Huis isoleert Energiewacht voor aanvang van de aanleg van de waterstofleiding deze huizen tot energielabel niveau B. De woningen worden verwarmd met een hybride warmtepomp van Intergas en deze worden onderhouden door Energiewacht. Deze hybride warmtepomp draait zoveel mogelijk op duurzaam opgewekte stroom en op koude momenten wordt waterstof gebruikt. De woningen krijgen zonnepanelen en de bewoners gaan inductiekoken. Het project wordt daarnaast mogelijk gemaakt door een lokaal agrarisch bedrijf waar het waterstof wordt geproduceerd en opgeslagen. Met dit project doen de deelnemende partijen essentiële ervaringen op voor de energietransitie.

 

Bewoners hebben de belangrijkste stem
Ook de communicatie met bewoners is uniek aan dit project. ‘Onze bewoners hebben ervoor gezorgd dat het project echt door kan gaan. Want zonder hen was er geen project’, vertelt directeur-bestuurder van Groninger Huis Laura Broekhuizen. ‘We hebben veertig woningen uitgekozen, de bewoners persoonlijk uitleg gegeven over het project en wat het voor hen betekent en gevraagd of ze mee willen doen. Wij zijn er echt trots op dat we voldoende deelname hebben onder onze bewoners en dat we zo samen bijdragen aan een duurzame toekomst.’ Groninger Huis werkt in Wagenborgen ook mee aan een ander project: Nieuwborgen.net. Dit project biedt de overige huurders en eigenaren de mogelijkheid over te stappen op groen gas.

 

Uniek project
Het gaat in Wagenborgen om het eerste waterstof woonproject van Nederland in een jaren 70 woonwijk.  ‘Met deze pilot in een oudere woonwijk doen we, samen met bewoners en de deelnemende partijen,  ervaring op hoe we woningen met behulp van waterstof het beste kunnen verduurzamen waarbij we zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande gasleidingen’ vertelt Sybe bij de Leij, innovatiemanager bij Enexis Groep.


Wethouder duurzaamheid Meindert Joostens van de gemeente Eemsdelta: 'De gemeente Eemsdelta is positief over het project en we werken daaraan graag mee. Dit is belangrijk voor de lange termijn verkenningen in de zoektocht naar nieuwe energievormen. Voor een succesvolle energietransitie is draagvlak van inwoners heel belangrijk. Samenwerking tussen diverse partijen en bewoners is hierin de sleutel tot succes. Daar is dit unieke project een mooi voorbeeld van’.

 

De potentie van waterstof
Duurzaam geproduceerde waterstof is CO2-neutraal. De toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving lijkt veel potentieel te hebben, maar moet nog verder onderzocht worden. Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. De netbeheerders pleiten er daarom voor om tot 2030 in te zetten op de ontwikkeling en het gebruik van waterstof in de industrie en in een aantal projecten in de gebouwde omgeving.

 

Waterstof als onderdeel van energietransitie
Het afbouwen van het aardgasverbruik komt de komende jaren in een stroomversnelling. Daarbij wordt gestreefd naar het aardgasloos maken van 200.000 woningen per jaar, bijvoorbeeld door over te gaan op groen gas, een elektrische warmtepomp (hybride of all-electric) of een warmtenet. In de toekomst kan waterstof een waardevolle aanvulling zijn op dit palet aan mogelijkheden. Het gezamenlijk opdoen van ervaring is hierbij essentieel. Dit gaat verder dan alleen de gasnetbeheerders, maar raakt ook leveranciers van toestellen, veiligheidsinstanties, gemeenten en andere overheden. Bij de uitwerking van het Klimaatakkoord is de inzet van waterstof voor de netbeheerders een belangrijk aandachtspunt.

 

Over Enexis Groep
Enexis Holding N.V. is een netwerkbedrijf met enkele dochterbedrijven die elk hun eigen specifieke aandachtsgebied hebben. Het geheel van onze activiteiten is georganiseerd in Enexis Groep. Met ruim 4600 medewerkers zorgen we voor een betrouwbare energievoorziening en bieden we diensten aan waarmee we het leven van mensen prettiger en makkelijker maken. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten, willen wij een regierol vervullen in de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken. Nu en in de toekomst.

 

Over Groninger Huis
Woonstichting Groninger Huis is een woningcorporatie met circa 4400 huurwoningen in de gemeenten Eemsdelta, Midden-Groningen en Oldambt. Groninger Huis biedt woningen die goed, duurzaam, veilig en betaalbaar zijn. Oog voor onze huurders en hun omgeving vinden wij belangrijk. Hierbij kijken wij altijd met een duurzame blik naar de toekomst. Of het nu gaat om het verduurzamen van onze woningen. Of het verbeteren van de sociale omgeving waarin onze huurders leven. Daarom zetten wij ons samen met onze bewoners in voor WaterstofWijk Wagenborgen.

 

Over Energiewacht
Energiewacht is sinds 1992 actief als serviceorganisatie in Groningen en Drenthe voor warmte en comfort in huis. Dat doen we zowel voor de particuliere als de zakelijke markt. Daarmee bieden we ook jou een totaalpakket voor al je energievraagstukken. Gezamenlijk dragen meer dan 400 medewerkers de zorg voor bijna 400.000 contracten op de particuliere en klein zakelijke markt.

 

Over Intergas
Intergas is, naast de fabrikant van de hybride waterstof ketel, fabrikant van hoogwaardige warmteoplossingen, vanuit onze overtuiging dat er in de energietransitie verschillende warmteoplossingen naast elkaar zullen bestaan.

Wij zijn Energiewacht

Energiewacht Groep, Energiewacht en Geas Energiewacht gaan samen verder als één bedrijf onder één naam.

Sluiten