Privacyverklaring Energiewacht

Privacyverklaring voor sollicitanten

Energiewacht hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Energiewacht en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Energiewacht. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. 

Energiewacht verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren via de website van Energiewacht. Energiewacht verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.). 

Energiewacht bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Energiewacht verwijderd. 

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Energiewacht.

Energiewacht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database.
Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@energiewacht.nl.

 

 

Wij zijn Energiewacht

Energiewacht Groep, Energiewacht en Geas Energiewacht gaan samen verder als één bedrijf onder één naam.

Sluiten